Autoškola NUCLEUS

Naša adresa

Autoškola NUCLEUS

Prírodovedecká fakulta UK

Ilkovičova 6

miestnosť Ch2-304


tel: 0915 770 978 

    http://www.asnucleus.sk 
    email: asnucleus@centrum.sk