Autoškola NUCLEUS

20hod.  Zákon o premávke na pozem. komunikácii

á 5,00 EUR

100,00 EUR

 

 

 

3 hod.   Konštrukcia a údržba vozidiel

á 3,00 EUR

9,00 EUR

 

 

 

3 hod.   Teória vedenia vozidla

á 5,00 EUR

15,00 EUR

 

 

 

6 hod.  Zásady bezpečnej jazdy

á 5,00EUR

30,00 EUR

 

 

 

3 hod.  Opakovanie

á 4,00 EUR

12,00  EUR

 

 

 

1 hod. Oboznámenie s vozidlom

á 5,00 EUR

5,00 EUR

 

 

 

6 hod. Autotrenažér

á 5,00 EUR

30,00 EUR

 

 

 

3 hod. Min. intenzita premávky na pozem. kom.

á 8,00 EUR

24,00  EUR

 

 

 

28hod. Zvýš. intenzita premávky na pozem. kom.

á 10,50  EUR

294  EUR

 

 

 

3 hod. Praktická údržba

á 3,00 EUR

9,00 EUR

 

 

 

Manipulačný poplatok

 

10,00 EUR

 

 

 

Režijné náklady

 

19,00 EUR

 

 

 

 

 

CENA ZA VÝCVIK:

556,00 EUR

 

 

Absolvovanie záverečnej skúšky

44,00 EUR

 

 

SUMA CELKOM:

600, 00 EUR                                                

 

 

Táto cena platí od 30.06.2019

 

Neospravedlnená neúčasť na jazde

20,00 EUR

 

 

Opakovanie skúšky

 

1.) z dôvodu neospravedlnenej neúčasti na skúške

20 EUR

 

 

2.) z dôvodu nedostatočného počtu bodov z predpisov o cestnej                                                                                       premávke (test)

20 EUR

   

Autoškola nie je platcom DPH.

 

V Bratislave dňa: 30.06.2019