Autoškola NUCLEUS

Začiatok praktického výcviku je vykonávaný na autotrenažéri schválenom Ministerstvom dopravy SR, ktorý je súčasťou vybavenia autoškoly.


Ďalšia časť praktického výcviku je zameraná už na ovládania samotného vozidla, pričom úvodné hodiny sú zamerané na samoatané zvládnutie ovládania vozidla, pričom autoškola disponuje vhodnou cvičnou plochou, ktorú je využívaná výlučne vozidlami autoškoly NUCLEUS.

V ďalšej fáze sa výcvik už zameriava na zvládnutie vozidla v cestnej premávke, kde je potrebné zvládnuť nielen vozidlo, ale aj aplikáciu dopravných predpisov do reálnych situácií.

Naši skúsení inštruktori majú za cieľ našich adeptov pripraviť nielen na zložemie skúšky, ale odovzdať všetky svoje vedomosti a skúsenosti tak, aby ste ako budúci vodiči vždy došli bezpečne do cieľa cesty...