Autoškola NUCLEUS

Podľa v súčasnosti platnej legislatívy, 

každý žiadateľ o vodičské oprávnenie musí mať absolvovaný kurz prvej pomoci a byť držiteľom certifikátu o absolvovaní takéhoto kurzu. 

Autoškola NUCLEUS  poskytuje kurzy prvej pomoci akreditované ministerstvom zdravotníctva SR.

Kurzy prebiehajú v priestoroch autoškoly a sú vedené skúsenými lektormi s dlhoročnou praxou, pričom k dispzícii pre dosiahnutie čo najkvalitnejšej výuky je autoškola v plnom rozsahu vybavená učebnými pomôckami.

Cena absolvovania poskytovaných kurzov prvej pomoci je 28 Euro.

Najbližšia výuka kurzu prvej pomoci bude november  2014 o 8:30